Toimisto ja Klubitalo

  • suljettu 18.3.-9.4.2020 
  • henkilökunta palvelee etänä

Ravintola

  • Suljettu

Kentänhoito tiedottaa/huomioitavaa:

Greenfee:

20 € aikuinen

10 € juniori

Tiivistelmä seuran syyskokouksesta 2019

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 26.11.2019 klo 18 alkaen Paulan Pidoissa.

1. Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kairtamo, sihteeriksi kutsuttiin Markus Björlin ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Sävelä ja Raimo Soukki.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 21 seuran jäsentä.

3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jouko Kairtamo.
Erovuoroiset Kaisa Blomster ja Johanna Uusitalo valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle.
Muina hallituksen jäseninä jatkavat Jarmo Juvonen ja Martti Kytöluhta.

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudet, niiden erääntymisajankohdat sekä mahdollisesti myöhästyneille maksuille suoritettavan viivästysmaksun suuruus

Vahvistettiin kaudelle 2020 jäsenmaksujen suuruudeksi 80 e aikuiset ja 40 e juniorit.

Erääntymisajankohdaksi päätettiin 15.2.2020 ja viivästymismaksun suuruudeksi 5 e.

5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esitykset talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 vahvistettiin esitetyssä muodossa.

Kokouksen alussa palkittiin kiertopalkinnoin kauden aikana ansioituneet eli reikäpelimestarit, seuran mestarit, vuoden links -pelaaja sekä vuoden seuratoimija.

Paljon onnea vielä kerran kaikille palkituille!

Alla kuvakollaasi palkituista, jotka olivat paikalla:

Kuva

#yyterigolf