Toimisto

Arkisin ma-pe klo 10 - 15

Golfravintola Gomee

SULJETTU (avataan maaliskuussa 2019)

Kentänhoito tiedottaa/huomioitavaa:

Syysgreenfee:

20 € aikuinen

10 € juniori

Tiivistelmä seuran syyskokouksesta 2017

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 28.11.2017 klo 18 alkaen Yyterin golfklubilla.

1. Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Ruohomaa ja sihteeriksi Tuija Kiviaho. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Tarmo Lindroos ja Tiina Lindroos.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 30 seuran jäsentä.

3. Hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kairtamo. Entinen puheenjohtaja Hannu Ruohomaa ei asettunut uudelleen ehdolle. Erovuoroisten jäsenten Janne Aaltosen ja Juhani Tähtisen tilalle hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Kaisa Blomster ja Johanna Uusitalo. Muina jäseninä jatkavat Joni Nummelin ja Jarkko Virtanen.

4. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus, niiden erääntymisajankohdat sekä mahdollisesti myöhästyneille maksuille suoritettavan viivästysmaksun suuruus

Kokous päätti nostaa seuraavan vuoden jäsenmaksuja: Aikuiset 80 €, juniorit (ikäraja 21 v.) 40 €. Maksujen erääntymisajankohta on 15.2.2018 sekä viivästymismaksu 5 €.

5. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen mukaiset seuraavan kalenterivuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman. Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

6. Muut asiat

Kokouksen jälkeen jaettiin kiertopalkinnot seuran kisoissa menestyneille: reikäpelien voittajille, linkspelaajalle ja seuran mestareille. Yyteri Golfin vuoden seuratoimijaksi valittu Hannu Ruohomaa palkittiin tilaisuudessa 8 vuoden antaumuksella tehdystä seuratyöstä ensin seuran sihteerinä ja jatkossa puheenjohtajana. Seuran pitkäaikainen rahastonhoitaja Sinikka Grönman ja ladykapteeni Sirkka Haila palkittiin myös tilaisuudessa työstään seuran hyväksi. Lisäksi seura kiitti mahtavaa ravintolaamme yhteisistä vuosista.

#yyterigolf