Toimisto 

Klubitalo ja ravintola suljettu.

Tiedotettavaa/huomioitavaa:

Greenfee:

20 € / aikuiset

10 € / juniori ja opiskelija

Osakkeiden lunastus

Lunastuslauseke (yhtiöjärjestys 16.12.2019)

Jos yhtiön osakkeet siirtyvät yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja yhtiön osakkeiden omistajilla on oikeus lunastaa osakkeet seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, avio-oikeuteen, lahjaan ja sulautumiseen perustuvia saantoja.

2. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta taikka, jos saanto on vastikkeeton, osakkeiden viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo.

3. Hallituksen tulee antaa tieto lunastukseen oikeutetuille osakkaille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua yhtiön kotisivuilla. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

4. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu. Jos useampi osakas haluaa lunastaa osakkeet, on osakkeet arvottava lunastajien kesken.

5. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle rahana kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.

6. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) mukaisessa järjestyksessä.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

Käynnissä olevat osakkeiden lunastukset:

- Osake C 365 siirtyy uudelle omistajalle. Lunastushinta 1 e. Lunastuksesta ilmoitettava hallitukselle 9.3.2020 mennessä p. 044 750 5990.

- Osake C 403 siirtyy uudelle omistajalle. Lunastushinta 1 e. Lunastuksesta ilmoitettava hallitukselle 9.3.2020 mennessä p. 044 750 5990.

- Osake C 625 siirtyy uudelle omistajalle. Lunastushinta 10 e. Lunastuksesta ilmoitettava hallitukselle 13.3.2020 mennessä p. 044 750 5990.

- Osake C 661 siirtyy uudelle omistajalle. Lunastushinta 20 e. Lunastuksesta ilmoitettava hallitukselle 14.3.2020 mennessä p. 044 750 5990.

- Osake B 132 siirtyy uudelle omistajalle. Lunastushinta 1 e. Lunastuksesta ilmoitettava hallitukselle 10.4.2020 mennessä p. 044 750 5990.

#yyterigolf