Caddiemaster -toimisto

 • Päivittäin ma-su klo 8-19

Golfravintola Gomee

 • Päivittäin ma-su klo 8-21
 • Lounas ma-pe klo 10.30-15
 • Lounas la-su klo 11.30-16

Kentänhoito tiedottaa/huomioitavaa:

Greenfee:

45 € aikuinen

25 € juniori

Yyteri Golf Links Oy:n yhtiökokouksen 13.3.2019 kuulumisia

Yyteri Golf Links Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 13.3.2019 klo 18.00 Ravintola Liisanpuistossa. Kokoukseen osallistui 99 henkilöä edustaen 153 osaketta ja 234 ääntä.

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Nauha avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli Salmi ja sihteeriksi puheenjohtaja kutsui Tiia Viljasen. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten laskijoiksi yhtiökokous valitsi Heikki Santavuon ja Reijo Vuorisen.

Tämän jälkeen tutustuttiin tarkemmin viime ja tulevan kauden lukuihin toimitusjohtajan toimesta. Kausi 2018 oli toiminnallisesti keskitasoa pelikierrosmäärän ollessa 24 397. Taloudellisesti kausi meni lähes tavoitteen mukaisesti, poistot painoivat tuloksen kuitenkin hieman tappiolliseksi.

Talousarvioesitys 2019 hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Tavoitteena on nollatulos ja vastiketuotot olivat talousarvioesityksessä laskettu 540 € per pelioikeus mukaan.

Kokouksen lopuksi käytiin läpi hallituksen teettämän osakaskyselyn tulokset. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 203, jotka edustivat 274 osaketta ja 371 pelioikeutta (39,8% pelioikeuksista). Vastausprosentti kyselyyn oli hyvä 38,3. Tulosten esittelyn jälkeen asianajaja Ville Kotka kertasi vielä yhtiökokousväelle päätöksentekoprosessia mahdollisia yhtiöjärjestysmuutoksia tehtäessä.

Hallitus sai uuden toimintamallin suunnitteluun yhtiökokoukselta valtuutuksen. Päätös on kuvastaa hyvin myös osakaskyselyn tulosta, sillä vastanneista 89 % katsoi tarpeelliseksi kartoittaa uutta toimintamallia. 

Hallitus aloittaakin yksityiskohtaisemmat suunnittelutyöt pikimmiten ja asiaan palataan viimeistään kesäkuulla osakkaille tarkoitetussa infotilaisuudessa.

Alla keskeisiä yhtiökokouksen vahvistamia päätöksiä:

 • Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018. Päätettiin ettei osinkoa jaeta ja tilikauden tappio 8 375,84 € siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.

 • Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

 • Vahvistettiin vuoden 2019 talousarvio esityksen mukaisesti. Päätettiin osakkeen omistajien yhtiölle suorittamaksi vastikemaksuksi 540 € / pelioikeus (C-osake 540 €, B-osake 1080 € ja A-osake 1620 €).

 • Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Susanna Nurmi ja Hannu Ruohomaa sekä uutena jäsenenä Janne Aaltonen tulivat valituksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Onnittelut hallitukseen valituille! Edellisten lisäksi hallituksessa jatkavat Tapani Nauha sekä Jouko Kairtamo.

 • Tilintarkastajiksi valittiin Markku Leino KHT ja Kaarina Pyydönniemi HT sekä varatilintarkastajaksi Heikki Santavuo HT.

 • Päätettiin ottaa yhtiön haltuun 12 osakkeen pelioikeudet maksamattoman yhtiövastikkeen vuoksi.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen jatkamaan uuden toimintamallin suunnittelutyötä.

Kokouksen pöytäkirjat ovat osakkeen omistajien luettavissa klubitalon palvelutoimistossa alkaen 28.3.2019. (arkisin) klo 10 – 13.

Osakkeen omistajalla on mahdollisuus tilata kopiot edellä mainituista asiakirjoista osoitteella tiia.viljanen@yyterigolf.fi tai toimiston numerosta 02 – 6308 320. Asiakirjat lähetetään ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Haluan kiittää omasta ja hallituksen puolesta kaikkia osallistujia läsnäolosta, rakentavasta keskustelusta sekä osallistumisesta yhtiömme päätöksentekoon. Haluamme kiittää myös kokouksen puheenjohtajaa, sihteeriä sekä Sirua kokousjärjestelyihin osallistumisesta.

Tästä meidän on hyvä jatkaa kohti lähestyvää golfkautta 2019!

Markus Björlin, toimitusjohtaja, Yyteri Golf Links Oy

#yyterigolf