Toimisto

 • ma-pe klo 10-14

Ravintola

 • Suljettu

Kentänhoito tiedottaa/huomioitavaa:

Greenfee:

20 € aikuinen

10 € juniori

Ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2019 päätti uudesta yhtiöjärjestyksestä

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin Pripolin Auditoriossa ke 9.10.2019.

Yhtiön puheenjohtaja Tapani Nauha avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Peltonen ja sihteeriksi puheenjohtaja kutsui Leevi Karimäen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Grönman sekä Veli Salmi.

Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 278 osaketta ja 451 ääntä. Osakelajeittain edustus kokouksessa jakaantui seuraavasti: A-osakkeita 64 kpl, B-osakkeita 45 kpl ja C-osakkeita 169 kpl.

Kokouksessa esityslistalla oli uudesta yhtiöjärjestyksestä päättäminen.

Yhtiöjärjestyksen muutosehdotuksen keskeinen sisältö oli:

 1. Pelioikeuksien poistaminen osakkeista ja siitä johtuvat muutokset muualla yhtiöjärjestyksessä.
 2. Yhtiön palveluiden hinnoittelua koskeva määräys (kun pelioikeudet poistuvat, yhtiön hallitus päättää golfpalveluiden hinnoittelusta)
 3. Vastikkeen sitominen osakkeen äänimäärään pelioikeuksien sijaan.

Teknisluonteisia muutoksia ja/tai nykyisestä osakeyhtiölaista johtuvia päivityksiä olivat:

 1. Toimialapykälän muuttaminen.
 2. Osakepääoman ja osakkeiden määrän poistaminen.
 3. Hallituksen jäsenmäärän ja toimikauden muuttaminen.
 4. Tilikautta koskevan määräyksen poistaminen.
 5. Tilintarkastajia koskevan määräyksen poistaminen.
 6. Yhtiökokouksen kutsumista, pitämistä ja äänestämistä koskevien määräysten muuttaminen.
 7. Yhtiön osakkeiden hankkimista koskevan määräyksen lisääminen.
 8. Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan määräyksen poistaminen.

Hallituksen esityksen rinnalle kokoukselle tuotiin toinen esitys, joka poikkesi hallituksen esityksestä siten, että tiettyjä osakelajien tuottamia oikeuksia tulisi kirjata yhtiöjärjestykseen hallituksen esittämän peliohjesäännön sijaan.

Esitys sai kannatusta kokousväessä ja hallitus kokoontui kokouksen aikana pohtimaa esille tullutta esitystä.

Hallitus päätyi lyhyen keskustelun jälkeen muuttamaan omaa esitystään tältä osin vastaamaan kokouksessa tehtyä esitystä.

Hallituksen kokouksessa muokkaama esitys uudesta yhtiöjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.

Yyteri Golf Links Oy:n uusi yhtiöjärjestys lähetetään seuraavaksi kaupparekisteriin rekisteröitäväksi ja uusi yhtiöjärjestys astuu voimaan tämän rekisteröinnin jälkeen.

Kokouksen lähes 200 osallistujaa toivat tilaisuuteen ”suuren urheilujuhlan” tuntua ja tunnetta. Keskustelua käytiin aktiivisesti ja rakentavassa hengessä. Hallitusta, toimitusjohtajaa sekä hallituksen asiantuntijana toiminutta asianajaja Ville Kotkaa haastettiin sopivasti ennen päätöksentekovaihetta. 

Uusi yhtiöjärjestys ja kauden 2020 pelituotteet hintatietoineen julkaistaan yhtiön nettisivuilla pikimmiten kaupparekisterin rekisteröinnin jälkeen.

Lopputulemana voidaan todeta, että uuden yhtiöjärjestyksen työstäminen on ollut pitkä ja mielenkiintoinen projekti, joka on vaatinut asian tarkastelua monesta eri näkökulmasta.

Muutoksen yhtenä pyrkimyksenä oli käynnistää ja vauhdittaa hiipunutta osakekauppaa ja ensimmäiset uudet tulevat osakkaamme ilmoittautuivatkin yhtiön toimistolla heti kokousta seuraavan päivän aamuna.

Hallitus haluaa kiittää kaikki muutostyöhön osallistuneita, info- ja keskustelutilaisuuksiin sekä päätökseen tekoon ylimääräisessä yhtiökokouksessa osallistuneita osakkaitamme. Näin isojen ja merkittävien muutosten läpivieminen yksimielisellä päätöksellä antaa hallitukselle ja operatiiviselle johdolle hyvät lähtökohdat viedä suunnitellut muutokset käytäntöön seuraavan ja tulevien golfkausien aikana.

 

HALLITUS

Yyteri Golf Links Oy

 

 

 

 

#yyterigolf