Toimisto 

Klubitalo ja ravintola suljettu.

Tiedotettavaa/huomioitavaa:

Greenfee:

20 € / aikuiset

10 € / juniori ja opiskelija

Yhtiökokous ke 9.10.2019 kl0 18

 

Yyteri Golf Links Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 9.10.2019 kello 18.00 Pripolin auditoriossa osoitteessa Tiedepuisto 4, Pori. Kokoukseen ilmoittautuminen tapahtuu samassa paikassa klo 16.30–17.45.

 

Yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

 

Yhtiöjärjestyksen muutoksen keskeisenä sisältönä on toimialapykälän muuttaminen, osakepääoman ja osakkeiden määrän poistaminen, pelioikeuksien poistaminen osakkeista ja siitä johtuvat muutokset, yhtiön palveluiden hinnoittelua koskeva määräys, vastikkeen sitominen osakkeen äänimäärään, hallituksen jäsenmäärän ja toimikauden muuttaminen, tilikautta koskevan määräyksen poistaminen, tilintarkastajia koskevan määräyksen poistaminen, yhtiökokouksen kutsumista, pitämistä ja äänestämistä koskevien määräysten muuttaminen, yhtiön osakkeiden hankkimista koskevan määräyksen lisääminen ja yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan määräyksen poistaminen.

 

Osakkeenomistajille lähetetään tänään postitse selvitystyötä ja suunniteltuja muutoksia taustoittava osakastiedote. Kokonaisuudessaan yhtiöjärjestysesitys sekä uusi toimintamallisuunnitelma julkaistaan tutustumista varten yhtiön verkkosivujen ajankohtaista -osiossa ke 2.10.2019. Virallinen yhtiökokouskutsu julkaistaan samana päivänä Satakunnan Kansassa.

 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset kokousasiakirjat ovat nähtävänä yhtiön toimistossa ke 2.10. alkaen sekä yhtiökokouksessa. Jäljennökset kokousasiakirjoista lähetetään niitä pyytävälle osakkeenomistajalle.

 

Tervetuloa yhtiökokoukseen!

 

HALLITUS

Yyteri Golf Links Oy

 

#yyterigolf