Toimisto 

Ravintola, klubitalo ja pukuhuoneet

  • Avoinna päivittäin klo 9-19.

Kentänhoito tiedottaa/huomioitavaa:

Greenfee:

40 € / aikuiset

20€ / juniori ja opiskelija

Yhtiökokouksen 10.12. päätökset läpi yksimielisesti

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin Ravintola Liisanpuiston Auditoriossa ti 10.12.2019.

Yhtiön puheenjohtaja Tapani Nauha avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleiksi. Avauspuheessaan puheenjohtaja totesi myös, että kokous äänitetään. Kokousväellä ei ollut tähän huomautettavaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Härmäläinen ja sihteeriksi puheenjohtaja kutsui Tiia Viljasen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Martti Kytöluhta ja Tauno Loven.

Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 68 osaketta ja 100 ääntä. Osakelajeittain edustus kokouksessa jakaantui seuraavasti: A-osakkeita 10 kpl, B-osakkeita 12 kpl ja C-osakkeita 46 kpl.

Asianajaja Ville Kotka alusti ja selvensi kokousväelle yhtiöjärjestykseen liittyviä ja kokouksessa päätettäviä asioita.

Kokouksen esityslistan mukaisesti yksimieliset päätökset tehtiin seuraavista asioista.

Päätettiin 9.10.2019 yhtiökokouksen päättämän yhtiöjärjestyksen kohdan 4 muuttamisesta seuraavaan muotoon.

4. Osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B- ja C-osakkeisiin.

Kullakin A-osakkeella on yhtiökokouksessa kolme (3) ääntä, B-osakkeella kaksi (2) ääntä ja C-osakkeella yksi (1) ääni. Osakeanti voidaan toteuttaa tarjoamalla kunkin osakelajin osakkeita osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on saman lajisia osakkeita.

Yhtiön osakeomistus todennetaan osakasluettelosta, jota yhtiön hallitus ylläpitää ajantasaisena. Hallitus voi antaa yhtiön osakkeista osakekirjat.

A-osakkeen omistajalla on oikeus lunastaa enintään kolme nimettyä kausipelioikeutta omistajahintaan sekä tuoda itse pelatessaan vieras kymmenen kertaa kaudessa pelikaverikseen lunastettua kausipelioikeutta kohden tai lunastaa enintään kolme nimeämätöntä 15 kierroksen sarjakorttia omistajahintaan. A-osakkeen omistajan tai osakkeen omistajaksi rinnastettavan henkilön nimetty alle 18 vuotias lapsi tai lapsenlapsi (1 lapsi) pelaa veloituksetta osakkeenomistajan lunastaessa kausipelioikeuden.

B-osakkeen omistajalla on oikeus lunastaa enintään kaksi nimettyä kausipelioikeutta omistajahintaan. B-osakkeen omistajan nimetyt alle 18 vuotiaat lapset tai lapsenlapset (1-4 lasta) pelaavat veloituksetta osakkeenomistajan lunastaessa molemmat kausipelioikeudet. B-osakkeen omistajan lunastaessa yhden kausipelioikeuden, kaksi nimettyä alle 18 vuotiasta lasta tai lapsenlasta pelaavat veloituksetta.

C-osakkeen omistajalla on oikeus lunastaa yksi nimetty kausipelioikeus omistajahintaan. C-osakkeen omistajan nimetty alle 18 vuotias lapsi tai lapsen lapsi (1 lapsi) pelaa veloituksetta osakkeenomistajan lunastaessa kausipelioikeuden.

Yksityishenkilön omistamassa osakkeessa omistajaksi voidaan rinnastaa osakkeen omistajan perheenjäsenet (ns. first blood) sekä samassa taloudessa asuva puoliso. Juridisen henkilön (yritys tai yhteisö) omistamassa osakkeessa omistajaksi voidaan rinnastaa yrityksen työtekijät, hallituksen jäsenet, omistajat ja heidän perheenjäsenensä.

Halutessaan osakkeenomistaja voi lunastaa omistajahintaan myös muun itselleen sopivan pelioikeuden.

Kokouksessa päätettiin myös 9.10.2019 yhtiökokouksen päättämän yhtiöjärjestyksen kohdan 13 poistamisesta. PRH ei hyväksynyt edellä mainittua yhtiön omien osakkeiden hankintaa ja luovuttamista käsittelevää kohtaa ja tämän vuoksi hallitus esitti kyseisen kohdan poistamista yhtiöjärjestyksestä.

Yhtiöjärjestysasioiden jälkeen toimitusjohtaja esitteli yhtiön vuoden 2020 toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Muutamien selventävien kysymysten ja vastausten jälkeen molemmat vahvistettiin esitetyssä muodossa.

Viimeisenä asiana yhtiökokouksessa oli osakkeen omistajien yhtiölle suorittaman vastikkeen suuruudesta päättäminen. Vastikkeiden suuruudeksi päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti C – osakkeelle 150 euron, B – osakkeelle 300 euron ja A – osakkeelle 450 euron vastikemaksu. Tämän lisäksi osakkeen omistajat maksavat jatkossa pelaamisestaan valitsemansa pelioikeuden mukaisen omistajahinnan.

Kokouksen puheenjohtaja Ilkka Härmäläinen kiitti kokousväkeä sujuvasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 18.43.

Kauden 2020 pelituotteet hintatietoineen julkaistaan yhtiön nettisivuilla pikimmiten PRH:n rekisteröinnin jälkeen.

Hallitus haluaa kiittää kaikki muutostyöhön osallistuneita, info- ja keskustelutilaisuuksiin sekä päätökseen tekoon ylimääräisissä yhtiökokouksessa osallistuneita osakkaitamme. Näin merkittävien muutosten läpivieminen yksimielisellä päätöksellä antaa hallitukselle ja operatiiviselle johdolle hyvät lähtökohdat viedä suunnitellut muutokset käytäntöön seuraavan ja tulevien golfkausien aikana.

HALLITUS

Yyteri Golf Links Oy

#yyterigolf